♥ Asmaulhusna ♥No Nama Maksud
1 Arrahman Maha Pemurah
2 Arrahim Maha Penyayang
3 Almalik Maha Raja
4 Al Quddus Maha Bersih dari noda dan cacat
5 As Salam Maha Pemberi Ketentraman
6 Al Mu'min Maha Pemberi Keamanan
7 Al Muhaimin Maha Pelindung dan Pengawas
8 Al Aziz Maha Perkasa
9 Al Jabbar Maha Agung
10 Al Mutakabbir Maha Angkuh
11 Al Kholiq Maha Pencipta
12 Al Bari' Maha Pencipta dari tidak ada
13 Al Mushawir Maha Pembentuk
14 Al Ghaffar Maha Pemberi Ampun
15 Al Kahhar Maha Menentukan
16 Al Wahhab Maha Pemberi
17 Al Razzak Maha Pemberi Rezeki
18 Al Fattah Maha Pembuka
19 Al Aliim Maha Mengetahui
20 Al Qobidh Maha Pemegang dan Penahan
21 Al Baasith Maha Pelepas
22 Al Khofidh Maha Merendahkan
23 Ar Rafii' Maha Meninggikan
24 Al Muiz Maha Memuliakan
25 Al Mudzil Maha Menghinakan
26 As Samii' Maha Mendengar
27 Al Bashir Maha Melihat
28 Al Hakam Maha Penghukum
29 Al Adl Maha Adil
30 Al Latif Maha Lembut
31 Al Khobir Maha Mengetahui
32 Al Halim Maha Penyantun ( Maha Tenang dan Sabar )
33 Al Adhim Maha Agung
34 Al Ghafur Maha Pengampun
35 Asy Syakur Maha Pembalas Jasa
36 Al 'Aliyyu Maha Tinggi
37 Al Kabir Maha Besar
38 Al Hafiidh Maha Pemelihara
39 Al Muqiit Maha Pemberi Pangan
40 Al Hasiib Maha Menghitung
41 Al Jalil Maha Sempurna
42 Al Karim Maha Pemurah
43 Ar Raqiib Maha Mengawasi
44 Al Mujib Maha Mengabulkan
45 Al Waasi' Maha Luas
46 Al Hakiim Maha Bijaksana
47 Al Wadud Maha Mengasihi
48 Al Majiid Maha Mulia
49 Al Baa'its Maha Membangkitkan
50 Asy Syahid Maha Menyaksikan
51 Al Haq Maha Benar
52 Al Wakil Maha Mewakili
53 Al Qowi Maha Kuat
54 Al Wali Maha Pelindung (Penolong)
55 Al Matiin Maha Kokoh/Teguh
56 Al Hamiid Maha Terpuji
57 Al Muhshi Maha Menghitung
58 Al Mubdi' Maha Memulai
59 Al Mu'id Maha Mengembalikan
60 Al Muhyi Maha Menghidupkan
61 Al Mumit Maha Mematikan
62 Al Hayyu Maha Hidup
63 Al Qayyum Maha Berdiri Sendiri
64 Al Waajid Maha Menemukan
65 Al Majid Maha Memiliki Kemuliaan
66 Al Wahid Maha Esa (Tunggal)
67 Al Ahad Maha Esa (Tunggal)
68 Ash Shomad Tempat bergantung dan Memohon
69 Al Qaadir Maha Kuasa (Mampu)
70 Al Muqtadir Maha Berkuasa
71 Al Muqoddim Maha Mendahulukan
72 Al Muakhir Maha Mengakhirkan
73 Al Awwal Maha Awal
74 Al Akhir Maha Akhir
75 Adh Dhahir Maha Jelas Kekuasaannya
76 Al Bathin Maha Tidak tampak (kelihatan) DzatNya
77 Al Waali Maha Menguasai
78 Al Mutaali Maha Tinggi
79 Al Barru Maha Baik
80 At Tawwab Maha Penerima taubat
81 Al Muntaqim Maha Penyiksa
82 Al Afuwwu Maha Pemaaf
83 Ar Rauf Maha Belas Kasihan
84 Maalikul Mulki Maha Memiliki Kerajaan
85 Dzuljalali Walikram Maha Memiliki Keagungan dan Kemuliaan
86 Al Muqsith Maha Adil
87 Al Jaami' Maha Mengumpulkan (Menghimpun)
88 Al Ghani' Maha kaya
89 Al Muqhni Maha Pemberi Kekayaan
90 Al Maani' Maha Mencegah
91 Adh Dhaarru Maha Pemberi Madharat
92 An Naafi' Maha Pemberi Manfaat
93 An Nur Maha Pemberi cahaya
94 Al Haadi Maha Pemberi Petunjuk
95 Al Badii' Maha Pencipta Keindahan
96 Al Baaqi Maha kekal
97 Al Waarits Maha Mewarisi
98 Ar Rasyid Maha Pemberi Petunjuk
99 Ash Shabur Maha Penyabar
FACEBOOK COMMENT!