♥ Hukum Memakan Harta Anak Yatim ♥Memakan harta anak yatim secara zalim adalah termasuk dalam dosa-dosa besar dan mendapat seksa yang amat pedih. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang tafsirnya :

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) itu akan harta me...reka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka (dengan menghimpunkannya) kepada harta kamu, kerana sesungguhnya (yang demikian) itu adalah dosa yang besar.”

(Surah An-Nisa’: 2)

FirmanNya lagi yang tafsirnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.”

(Surah An-Nisa’: 10)

Banyak disebutkan dalam hadis tentang ancaman dan peringatan terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim. Di antaranya, hadis daripada Abu Dzar yang maksudnya :

“Bahawasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya aku lihat kami ini orang yang lemah. Sesungguhnya aku sangat menyayangimu. Janganlah engkau memberikan kepimpinan kepada dua orang sekaligus dan janganlah engkau membiarkan harta anak yatim dikuasai oleh orang yang tidak bertanggungjawab.”

(Hadis riwayat Muslim)

Sabda Baginda lagi daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu maksudnya :

“Daripada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam Baginda bersabda: “Hindarilah tujuh perkara yang merosakkan (dosa besar).”

Mereka berkata: “Apakah dia wahai Rasulullah?

Baginda bersabda: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan (jalan) yang hak (yang dibenarkan oleh syara‘), makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri ketika perang dan menuduh (berzina) wanita-wanita yang muhshanat (wanita yang menjauhkan perkara dosa) yang beriman lagi tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan.”

(Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Haram bagi penjaga memakan harta anak yatim walau sedikit pun melainkan yang dibenarkan oleh syara‘. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang tafsirnya:

“Dan sesiapa (di antara penjaga harta anak yatim itu) yang kaya maka hendaklah ia menahan diri (dari memakannya); dan sesiapa yang miskin maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya.” an - nisa 6
FACEBOOK COMMENT!